ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱՅՑԸ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

Մեդիկալ Հորիզոն դեղագործական ընկերությունը պարբերաբար կատարում է տարբեր բուժ հաստատություններից բժիշկների այց դեպի գործարան: Ներգրաված են Երևան քաղաքի նաև շրջանների հիվանդանոցների ու պոլիկլինիկաների բժիշկները: Այցի նպատակն է բժիշկներին ծանոթացնել  արտադրական պայմաններին և  պրոցեսին, ստեղծել սերտ կապ իր արտադրանքի սպառողի հետ: