ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

Բոլոր կողմնակի երևույթների դեպքում դուք կարող եք լրացնել այս էլեկտրոնային հարցաթերթիկը

Բողոքը ներկայացնողի մասին

Կասկածելի դեղը

Տեղեկություններ Հիվանդի մասին

Զուգահեռ ստացված դեղաբուժումը (բացառությամբ ԿԱ շտկման նպատակով կիրառված դեղերը)

Հավելյալ տեղեկատվություն

Արդյո՞ք հիվանդը նախկինում ստացել է բուժում կասկածելի դեղով: Եթե այո, ապա ին՞չ ԿԱ(ներ) է դիտվել

Արդյո՞ք կասկածվող դեղի կիրառման դադարեցումն ուղեկցվել է ԿԱ-ն վերացմամբ

Դիտվե՞լ է արդյոք ԿԱ-ն վերացում դեղաչափը փոքրացնելուց հետո

Բողոք – Արտադրական/որակական թերացում