ԻԲՈՒՖԵՆ

Միջազգային չպատենտավորված անվանում
Իբուպրոֆեն 
Դեղաձև
Դեղակախույթ ներքին ընդունման համար ,նարնջի համով :
Բաղադրություն.
Յուրաքանչյուր 5մլ-ում պարունակում է 100մգ իբուպրոֆեն:
Օժանդակ նյութեր ` պրոպիլեն գլիկոլ, մեթիլ պարաբեն, պրոպիլ պարաբեն, սանսեթ դեղին : 
Դեղաբանական խումբ
Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոց:
ԱԲՔ ծածկագիր` N02BE01 
Դեղաբանություն
Ցուցաբերում է ցավազրկող, ջերմիջեցնող, հակաբորբոքային ազդեցություն: Իբուպրոֆենի ազդեցության մեխանիզմը պայմանավորված է պրոստոգլանդինների բիոսինթեզի ընկճմամբ: Դեղորայքի ազդեցությունը պահպանվում է մինչև 8 ժամ: 
Ցուցումներ
Ջերմիջեցնող - սուր ռեսպիրատոր հիվանդությունների, գրիպի, մանկական ինֆեկցիաների ժամանակ, հետպատվաստումային շրջանում և տարբեր հիվանդությունների ժամանակ՝ որոնք ուղեկցվում են ջերմության բարձրացումով:
Ցավազրկող – տարբեր ինտենսիվության ցավային սինդրոմների ժամանակ` ատամների ծկլթում, գլխացավ , ատամնացավ, ականջացավ, կոկորդի ցավ, տարբեր տիպի տրավմատիկ և հետվիրահատական շրջանի ցավեր , նևրալգիաներ և միգրեն: