ԴԻԿԼՈՆ ՄՈՄԻԿՆԵՐ

Միջազգային չպատենտավորված անվանում Դիկլոֆենակ նատրիում 

Բաղադրություն  Ակտիվ բաղադրատարր. մեկ մոմիկը պարունակում է 12,5մգ, 25մգ, 50մգ, 100մգ նատրումի դիկլոֆենակ

Դեղաբանական հատկությունները Դիկլոֆենակ նատրիումը  ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցների խմբից է, օժտված է լավ արտահայտված հակաբորբոքային, ցավազրկող և ջերմիջեցնող հատկություններով: Ազդեցության մեխանիզմը պայմանավորված է պրոստոգլանդինների սինթեզի ընկճմամբ, որոնք կարևոր դեր ունեն բորբոքման, ցավի և տենդի պատճառագիտության մեջ:

Դեղակինետիկա Դիկլոնն արագ ներծծվում է ստամոքսաղիքային համակարգից: Պլազմայում դեղի առավելագույն խտությունն ապահովվում է մոմիկների կիրառումից հետո առնվազն 1 ժամվա ընթացքում: Նյութափոխանակվում և արտազատվում է հիմնականում մեզով, փոքր քանակությամբ դուրս է գալիս լեղու միջոցով: Դիկլոֆենակ նատրիումի ազդեցության արագությունը ավելի մեծ է ռեկտալ մոմիկների ձևով կիրառելիս, քան` պերօրալ:

Ցուցումներ Հենա-շարժական ապարատի բորբոքային և կազմափոխական հիվանդություններ` ռևմատաբնույթ հոդաբորբ(ռևմատոիդ արթրիտ), պատանեկան ռևմատաբնույթ հոդաբորբ, ոսկրահոդաբորբ, անկիլոզացնող սպոնդիլիտ և սպոնդիլոարթրիտ, տենդինիտ, տենդովագինիտ, մկանային ցավեր: Ռևմատիզմ, ռչ հոդային ռևմատիզմ, սուր հոդատապի գրոհներ
Միգրենի նոպաներ
Գինեկոլոգիական պրակտիկայում` ալգոդիսմենորեա (ցավոտ դաշտան), բորբոքային երևույթներ
Տարբեր ծագման և բնույթի ցավեր (երեխաների մոտ ատամների ծկլթում 1 տարեկանից բարձր ), հետվնասվածքային և հետվիրահատական ցավ, ատամնաբուժական կամ օրթոպեդիկ ցավեր,
Նևրալգիաներ, նևրիտ, լյումբոիշիալգիա
Բարձր ջերմություն (տենդ), 39 º С-ից բարձր
Բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ կոմբինացված թերապիայում
Հետվիրահատական և հետտրավմատիկ ցավեր
Ստոմատոլոգիական և օրթոպեդիկ վիրաբուժություն