Մեր մասին

«Մեդիկալ Հորիզոն» ՍՊԸ Դեղագործական գործարանը հիմնադրվել է 2005թ-ին, առաջին արտադրանքը տվել է 2008թ., Ցետամոլի մոմիկներն էին նախատեսվաց երեխաների համար: Երեք տարիների ընթացքում կառուցվել է ՊԱԳ ստանդարտներին համապատասխան (EU GMP), դեղագործական գործարան որի արտադրական տեխնոլոգիաները համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին: Մեդիկալ հորիզոն դեղագործական գործարանը դեռ առաջին և միակ գործարանն է որն ուի մոմիկների արտադրություն, սակայն արտադրվում են օշարակներ, դեղակախույթներ: Հետևելով իր կարգախոսին ընկերությունը արտադրական բոլոր օղակներում ապահովում է բարձր որակ՝ սկսած հումքի ներկրումից մինչև վերջնական արտադրանքի ստանալը և ճիշտ մարկետինգային ռազմավարության մեջ: Գործարանը դեղահումքերը և օժանդակ նյութերը ստանում է եվրոպական երկրների ընկերություններց. Գերմանիայից BASF և Schültz & Co. ընկերություններից, Ֆրանսիայից COGNIS, և դանիական Danipharm A/S. ընկերություններից: Դեղահումքերը համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին և ունեն շատ բարձր մանրեացվածության աստիճան:

Ընդհանուր բաժին

ք. Մասիս, Մասիս կայան 0802, ՀՀ

Հեռ.՝ (+374 236) 4 30 11, (+374 236) 4 05 11

Բջջ.՝ (+374 93) 08 08 80

Էլ. փոստ՝ info@medicalhorizon.am

Մարքեթինգի բաժին

ք.Երևան Արշակունյանց 2

Բջջ.՝ (+374 98) 88 91 93

Էլ. փոստ՝ marketing@medicalhorizon.am

© Medical Horizon LLC 2018 | By brandon